หนังสือ Inside Asia

Book: Inside Asia

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : กระดาษ

ที่มา : รับมอบจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

คำอธิบาย

หนังสือ Inside Asia โดย จอห์น กันเธอร์ (John Gunther) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ค.ศ. 1939 สำนักพิมพ์ Hamish Hamilton จำนวน 659 หน้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย ทั้งเหตุการณ์สำคัญและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย เมื่อค.ศ. 1936 จอห์น กันเธอร์ เคยออกหนังสือที่มีชื่อและเค้าโครงคล้ายกัน คือ Inside Europe กล่าวถึงเรื่องราวของประเทศยุโรป
บนหน้าปกหนังสือ มีการใช้รูปแผนที่พร้อมชื่อประเทศเป็นภาพประกอบ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่จริง ๆ แล้วจะพบว่ามีข้อผิดพลาด แสดงให้เห็นว่าทวีปเอเชียอาจจะยังเป็นความน่าพิศวงของชาวตะวันตก และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความผสมผสานทางวัฒนธรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้เขียน
สำนักพิมพ์ Hamish Hamilton Ltd. เป็นสำนักพิมพ์สัญชาติอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อค.ศ. 1931 โดย เจมส์ ฮามิลตัน (James Hamilton) และ ฮาร์เปอร์ จากสำนักพิมพ์ Harpers & Brothers จากนิวยอร์ค เมื่อค.ศ. 1989 สำนักพิมพ์ Hamish Hamilton กลายเป็นส่วนหนึ่งของสำนักพิมพ์ Penguin Books และยังคงตีพิมพ์หนังสือจนถึงทุกวันนี้