พระบรมฉายาลักษณ์สองพระองค์

Royal
Portrait

Royal
Portrait

Portrait
at New York
Studio

Portrait
at New York
Studio

พระบรมฉายาลักษณ์ 2 พระองค์
ฉายที่สตูดิโอในนิวยอร์ค