พระบรมฉายาลักษณ์สองพระองค์

Royal
Portrait

Royal
Portrait

Portrait
at New York
Studio

Portrait
at New York
Studio

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์สีอ่อน