ถาดที่ระลึกแกะสลักสัญลักษณ์วังไกลกังวล

a commemorative tray with Klai Kangwon Palace's emblem

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : ไม้
ที่มา : คุณสืบ บุญญรัตนพันธุ์ บริจาค

คำอธิบาย

ถาดที่ระลึกขนาดเล็ก ตรงกลางสลักตราสัญลักษณ์สวนวังไกลกังวล ประกอบด้วย เมฆรัศมี ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่มาจากพระนามสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี คำว่า รำไพพรรณี แปลว่า แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านก้อนเมฆ และพระแสงศร มาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ คำว่า เดชน์ แปลว่า ลูกศร ด้านบนเขียนว่า วังไกลกังวล ด้านล่างเขียนว่า พ.ศ. 2472 หมายถึง ปีที่ก่อสร้างวังไกลกังวลแล้วเสร็จ
สวนวังไกลกังวล เป็นสถานที่พักตากอากาศ ตั้งอยู่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร เป็นผู้ออกแบบทั้งตัวอาคารและสัญลักษณ์ของสวนวังไกลกังวล ภายในสวนวังไกลกังวล มีสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่  พระตำหนักเปี่ยมสุข พระตำหนักปลุกเกษม พระตำหนักเอบเปรม พระตำหนักเอมปรีดิ์ พระตำหนักน้อย และศาลาเริง