ชุดหนังสือบนโต๊ะทรงพระอักษร

A book set

ลักษณะทั่วไป

วัสดุ : ไม้ หนัง และกระดาษ
ที่มา : รับมอบจากพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

คำอธิบาย

ชุดหนังสือพร้อมขาตั้งมีหนังสือทั้งหมด 6 เล่ม ปกทำจากหนังสีน้ำตาลอัดลาย ตั้งอยู่บนชั้นใส่หนังสือทำจากไม้สีดำ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ Encyclopedia, Gazetteer, French and English Dictionary, Classics and Mythology, Atlas, Dictionary ใช้สำหรับการเป็นหนังสืออ้างอิงและหาข้อมูลทั่วไปตามหัวข้อของหนังสือแต่ละเล่ม